Ordinær generalforsamling

Aarhus Bridgeklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler, Vanggaardcentret, Paludan Müllersvej 26, mandag den 30. april 2018 kl. 19.00.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af klubbens regnskab
 4. Fremlæggelse af klubbens budget til orientering
 5. Indkomne forslag (forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den
  16. april 2018)
 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af
  unge observatører.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuel