Undervisning 2018

Aarhus bridgeklub fortsætter i foråret 2018 det glimrende samarbejde med FOF Århus og udbyder følgende undervisningsforløb:

Bridge 2 – Mandag eftermiddag
Bridge 2 tager over, hvor begynderkurset Bridge 1 slutter.
Du bliver undervist i systemet Nordisk Standard samt grundlaget for god spilføring og godt modspil. Målet er, at du bliver så fortrolig med bridge, at du efter endt kursus kan spille i en bridgeklub og finder glæden ved fortsat dygtiggørelse og udvikling.
Ca. 2/3 af tiden anvendes til indøvelse i praksis ved spil. Du undervises efter materiale anbefalet af Danmarks Bridgeforbund, og instruktørerne er erfarne bridgespillere fra en af Danmarks fremtrædende bridgeklubber. Gebyr dækker materialer og medlemskab af Danmarks Bridgeforbund.
Pris: 1195 Kr.
Kurset starter mandag d. 29. januar 2018 og kører over 12 mandage fra 13:30-16:15 til d. 7. maj 2018. Kurset undervises af Lars Peter Damgaard.

Bridge 2 – Torsdag aften
Bridge 2 tager over, hvor begynderkurset Bridge 1 slutter.
Du bliver undervist i systemet Nordisk Standard samt grundlaget for god spilføring og godt modspil. Målet er, at du bliver så fortrolig med bridge, at du efter endt kursus kan spille i en bridgeklub og finder glæden ved fortsat dygtiggørelse og udvikling.
Ca. 2/3 af tiden anvendes til indøvelse i praksis ved spil. Du undervises efter materiale anbefalet af Danmarks Bridgeforbund, og instruktørerne er erfarne bridgespillere fra en af Danmarks fremtrædende bridgeklubber. Gebyr dækker materialer og medlemskab af Danmarks Bridgeforbund.
Pris 1395 Kr.
Kurset starter torsdag d. 1. februar 2018 og kører over 12 torsdage fra 19:00-21:45 til d. 3. maj 2018. Underviser Søren Roager.

For begge kursers vedkommende gælder det, at tilmelding sker igennem FOF Århus via hjemmesiden eller på telefon nummer 86122955. Udover undervisning dækker kursusgebyret undervisningsmaterialer og medlemskab af Danmarks Bridgeforbund. Der undervises efter undervisningsmaterialet: Nordisk Bridge – Pakke 2

Yderligere spørgsmål angående undervisningen i Aarhus Bridgeklub kan rettes til den undervisningsansvarlige Lars Peter Damgaard på telefon 27139440.