Undervisning 2020

Aarhus bridgeklub fortsætter i efteråret 2020 det glimrende samarbejde med FOF Århus og udbyder følgende undervisningsforløb:

Bridge 1 – Mandag eftermiddag
Intensivt begynderkursus. Der undervises i de basale meldesystemer og grundlaget for god spilføring og godt modspil. Målet er at gøre deltagerne så fortrolige med bridge, at de efter endt kursus kan fortsætte i klubben og desuden at give dem forståelse for glæden ved fortsat dygtiggørelse og udvikling. Ca. 2/3 af tiden anvendes til indøvelse i praksis ved spil. Der undervises efter materiale udgivet af Danmarks Bridgeforbund.
Pris: 1195 Kr.
Kurset starter mandag d. 14. september 2020 og kører over 12 mandage fra 13:30-16:15. Kurset undervises af Lars Peter Damgaard.

Bridge 1 – Torsdag aften
Intensivt begynderkursus. Der undervises i de basale meldesystemer og grundlaget for god spilføring og godt modspil. Målet er at gøre deltagerne så fortrolige med bridge, at de efter endt kursus kan fortsætte i klubben og desuden at give dem forståelse for glæden ved fortsat dygtiggørelse og udvikling. Ca. 2/3 af tiden anvendes til indøvelse i praksis ved spil. Der undervises efter materiale udgivet af Danmarks Bridgeforbund.
Pris 1395 Kr.
Kurset starter torsdag d. 17. september 2020 og kører over 12 torsdage fra 19:00-21:45. Underviser Thomas Mathiasen.

For begge kursers vedkommende gælder det, at tilmelding sker igennem FOF Århus via hjemmesiden eller på telefon nummer 86122955. Udover undervisning dækker kursusgebyret undervisningsmaterialer og medlemskab af Danmarks Bridgeforbund. Der undervises efter undervisningsmaterialet: Nordisk Bridge – Pakke 1

Yderligere spørgsmål angående undervisningen i Aarhus Bridgeklub kan rettes til den undervisningsansvarlige Lars Peter Damgaard på telefon 27139440.