BRIDGE AFLYSES RESTEN AF MARTS

Aarhus Bridgeklub aflyser al bridge på alle hold i resten af marts.

Danmarks Bridgeforbund, DBf, har fulgt situationen omkring udviklingen af corona-smitte i Danmark nøje. I lyset af den seneste udvikling og ikke mindst med henvisning til regeringens netop afholdte pressemøde kl. 11.00, hvor retorikken om situationens alvor blev skærpet, anbefaler DBf sine medlemsklubber, distrikter og kredse at indstille alle bridgeaktiviteter i samme tidsrum, det vil sige indtil videre til udgangen af marts.
Som grundlag for beslutningen anføres:
• at risikoen for smittespredning i Danmark er stor.
• at inddæmningsstrategien er ved at rinde ud.
• at der er indført en række påbud til den kollektive trafik for at dæmme op for spredningen af coronavirus, bl.a. ved at skabe mere plads mellem passagererne. • at man så vidt muligt skal undgå offentlig transport i myldretiden pga. tætheden.

Af ovenstående grunde finder DBf ikke, at det er hensigtsmæssigt at spille bridge grundet tætheden mellem spillerne og dermed risikoen for smittespredning samt hensynet til, at der kan være spillere, som er i risikogruppen på grund af alder eller kronisk sygdom.
For så vidt angår det videre forløb, vil hovedbestyrelsen drøfte dette onsdag den 11. marts 2020.