Bridgeundervisning hos Aabk

Undervisning 2019

Aarhus bridgeklub fortsætter i efteråret 2019 det glimrende samarbejde med FOF Århus og udbyder følgende undervisningsforløb:

Bridge 1 – Mandag eftermiddag og torsdag aften
Intensivt begynderkursus. Der undervises i de basale meldesystemer og grundlaget for god spilføring og godt modspil. Målet er at gøre deltagerne så fortrolige med bridge, at de efter endt kursus kan fortsætte i klubben og desuden at give dem forståelse for glæden ved fortsat dygtiggørelse og udvikling. Ca. 2/3 af tiden anvendes til indøvelse i praksis ved spil. Der undervises efter materiale udgivet af Danmarks Bridgeforbund.

For begge kursers vedkommende gælder det, at tilmelding sker igennem FOF Århus via hjemmesiden eller på telefon nummer 86122955.

Læs mere her på siden under fanen Undervisning 2019 eller på FOFs hjemmeside.