Klub 32 2020-2021

Klub 32 har ligesom alle andre klubber i Danmark måtte afbryde sæsonen. Det har nogle konsekvenser for nedrykning/kvalifikation til den kommende sæson.
Vi har fundet det mest rimeligt, at annullerer nedrykning i år, både fordi sæsonen ikke er færdig spillet, og fordi der ikke kan afholdes en kvalifikations turnering i maj, som sædvanligt.
Hvis der er par, som føler sig berettiget, til en plads i klub 32 næste sæson, skal man rette henvendelse til undertegnede senest 26. april 2020.
De par som kan komme på tale, er par som er kvalificeret til 1. division eller 2. division den kommende sæson. Andre par med tilsvarende styrke kan også komme i betragtning.
Par som ville prøve at kvalificerer sig via majturneringen, som ikke skal spille 1. eller 2. division den kommende sæson, eller har tilsvarende styrke, må desværre vente til næste år med at prøve at kvalificerer sig.

Oldermændende (damen)
Klub 32

Lars Peter Damgaard
27139440