Klubberne

Her på siden vil du kunne finde information om de turneringer og arrangementer, der foregår i Aarhus Bridgeklub regi i sæsonen 2021-22 (Ret til ændringer forbeholdes)

Mandag eftermiddag – Mandag 13.00-17.00
Undervisning – Mandag 13.30-16.15
Mandagsholdet -Mandag 19.00-23.00
Tirsdag formiddag – Tirsdag 9.30-13.15
Tirsdag aften (RealBridge) – Tirsdag 19.00-22.45
Onsdag eftermiddag – Onsdag 13.00-17.00
Onsdagsklubben – Onsdag 18.30-22.45
Torsdagsklubben – Torsdag 18.30-22.45
Undervisning – Torsdag 19.00-21.45
Klub32 – Torsdag 19.00-23.00

Priser

Sæsonprogram 2021/2022


Mandag eftermiddag

Mandag eftermiddag, Spilletidspunkt: Mandag 13.00 – 17.00
Sæson: September – April
Første spilledag: Mandag d. 30. august 2021

Se opslag

Pris: 1.700 for hele sæsonen
Betaling: – Senest 1. september 2021 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294
Tilmelding:  Klik her eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformand Birgitte Engelbrechtsen på tlf. 2712 4024 eller turneringsleder Lars Peter Damgaard

Mandag eftermiddag har fokus på hyggelig bridge. Man kan melde afbud, hvis man er forhindret i at komme. Holdet er særdeles velegnet for spillere, der kommer direkte fra undervisningshold. Vi spiller med edbgivne kort og Bridgemate. Der vil være en kort gennemgang af et par spil hver gang. Kortfordelingerne er tilgængelige på klubbens hjemmeside umiddelbart efter hver spilleaften.


Undervisning

Undervisning, Bridge 1 – intensivt begynderkursus:
Tidspunkt: Mandag kl. 13.30 – 16.15
Kurset starter: Mandag d. 13. september 2021. Kører over 12 mandage.
Pris: 1.245,-
Underviser: Lars Peter Damgaard
Tilmelding og betaling: Gennem FOF-Aarhus, www.fof.dk

Intensivt begynderkursus. Der undervises i de basale meldesystemer og grundlaget for god spilføring og godt modspil. Målet er at gøre deltagerne så fortrolige med bridge, at de efter endt kursus kan fortsætte i klubben og desuden at give dem forståelse for glæden ved fortsat dygtiggørelse og udvikling. Ca. 2/3 af tiden anvendes til indøvelse i praksis ved spil. Der undervises efter materiale udgivet af Danmarks Bridgeforbund.


Mandagsklubben

Mandagsklubben, Spilletidspunkt: Mandag 19.00 – 23.00
Sæson: September – April
Første spilleaften: Mandag d. 30. august 2021

Se opslag

Pris: 1.800 for hele sæsonen
Betaling: – Senest 1. september 2021 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294
Tilmelding: Klik her eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformand Birgitte Engelbrechtsen på tlf. 2712 4024 eller turneringsleder Johan Hammelev

Mandagsklubben henvender sig til den mere erfarne bridgespiller, som har spillet i ca. 5 år, eller som gerne vil udvikle sig i mere konkurrenceprægede omgivelser. Der spilles kvalifikation og derefter i styrkeopdelte rækker om klubbens parmesterskab i efteråret og holdmesterskabet i foråret.


Tirsdag formiddag

Tirsdag formiddag, Spilletidspunkt: Tirsdag 9.30-13.15
Sæson: September – April
Første spilledag: Tirsdag d. 31. august 2021

Se opslag

Pris: 1.700 for hele sæsonen
Betaling: – Senest 1. september 2021 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294 Tilmelding: Klik her  eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformand Birgitte Engelbrechtsen på tlf. 2712 4024 eller turneringslederen

Holdet henvender sig til dem, der har gennemført bridge 1 og 2, samt andre, der gerne vil spille bridge under hyggelige forhold. Der vil hver gang være lidt undervisning (5-10 minutter), inden vi begynder at spille, og vi vil slutte af med at gennemgå et af de spil, vi lige har spillet.


Tirsdag aften

Tirsdag aften, Aarhus Bridgeklub vil i sæson 2021/22 afholde turnering på RealBridge hver tirsdag aften. De enkelte aftener vil blive kørt som åbent hus-arrangementer. Tilmelding vil ikke være nødvendig. Der vil være link på hjemmesiden hver uge.

Med RealBridge vil Aarhus Bridgeklub gerne give medlemmerne mulighed for at få spillet bridge, hvis man gerne vil spille online i stedet for ved fysisk fremmøde i klubben. RealBridge kræver et passivt medlemskab af klubben, som også muliggør deltagelse i turneringer i andre klubber og modtagelse af Bridgebladet.

Spilletidspunkt: 19.00 – ca. 22.30

Pris: 25 kr. pr. person pr. gang

Betaling via MobilePay på 48413 Første spilleaften: Tirsdag d. 31. august 2021


Undervisning

Undervisning, Bridge 2 – intensivt begynderkursus:
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.00 – 21.45
Første gang: Tirsdag d. 14. september 2021. Kører over 12 tirsdage.
Pris: 1.445,-
Underviser: Thomas Mathiasen
Tilmelding og betaling: Gennem FOF-Aarhus, www.fof.dk

Bridge 2 tager over, hvor begynderkurset Bridge 1 slutter.

Du bliver undervist i systemet Nordisk Standard samt grundlaget for god spilføring og godt modspil. Målet er, at du bliver så fortrolig med bridge, at du efter endt kursus kan spille i en bridgeklub og finder glæden ved fortsat dygtiggørelse og udvikling.  

Ca. 2/3 af tiden anvendes til indøvelse i praksis ved spil. Du undervises efter materiale anbefalet af Danmarks Bridgeforbund, og instruktørerne er erfarne bridgespillere fra en af Danmarks fremtrædende bridgeklubber. Gebyr dækker materialer og medlemskab af Danmarks Bridgeforbund.


Onsdag eftermiddag

Onsdag eftermiddag, Spilletidspunkt: Onsdag 13.00 – 17.00
Sæson: September – April
Første spilleaften: Onsdag d. 1. september 2021

Se opslag

Pris: 1.700 for hele sæsonen
Betaling: – Senest 1. september 2021 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294
Tilmelding: Klik her  eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformand Birgitte Engelbrechtsen på tlf. 2712 4024 eller turneringsleder Niels Henriksen

Onsdag eftermiddag har fokus på hyggelig bridge. Man kan melde afbud, hvis man er forhindret i at komme. Der vil henover sæsonen blive tilbudt en halv times undervisning før spilstart. Det vil blive annonceret, hvilke dage der er undervisning på holdet.


Onsdagsklubben

Onsdagsklubben, Spilletidspunkt: Onsdag 18.30 – 22.45
Sæson: September – April
Første spilleaften: Onsdag d. 1. september 2021

Se opslag

Pris: 1.900 for hele sæsonen
Betaling: – Senest 1. september 2021 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294 Tilmelding:  Klik her  eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformand Birgitte Engelbrechtsen på tlf. 2712 4024 eller turneringsleder Peter C. Nielsen

I onsdagsklubben lægger vi vægt på en hyggelig atmosfære, og vi henvender os både til begynderen og den mere erfarne bridgespiller. Man kan melde afbud, hvis man er forhindret i at komme. Afbud til Peter C. Nielsen. Aftenen starter med en halv times undervisning med spilgennemgang fra forrige spilleaften samt spilleteknik og konventioner. Der spilles forskellige typer turneringer i styrkeopdelte rækker. 


Torsdagsklubben

Torsdagsklubben, Spilletidspunkt: Torsdag 18.30 – 22.45
Sæson: September – April
Første spilleaften: Torsdag d. 2. september 2021

Se opslag

Pris: 1.400 for hele sæsonen
Betaling: – Senest 1. september 2021 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294 Tilmelding:  Klik her  eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformand Birgitte Engelbrechtsen på tlf. 2712 4024 eller turneringsleder Thomas Mathiasen

I torsdagsklubben lægger vi vægt på en hyggelig atmosfære, og vi henvender os både til begynderen og den mere erfarne bridgespiller. Der er ikke mødepligt til torsdagsklubben, men det forventes, at man selv finder en substitut. Lykkes dette ikke skal man melde afbud til turneringslederen. Aftenen starter med en halv times undervisning med spilgennemgang fra forrige spilleaften samt spilleteknik og konventioner. Vi spiller med edbgivne kort og Bridgemate. Kortfordelingerne er tilgængelige på klubbens hjemmeside umiddelbart efter hver spilleaften. Adgang til torsdagsklubben tildeles efter “først-til-mølle” princippet.


Undervisning

Undervisning, Bridge 1 – intensivt begynderkursus:
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00 – 21.45
Første gang: Torsdag d. 16. september 2021. Kører over 12 torsdage.
Pris: 1.445,-
Underviser: Thomas Mathiasen
Tilmelding og betaling: Gennem FOF-Aarhus, www.fof.dk

Intensivt begynderkursus. Der undervises i de basale meldesystemer og grundlaget for god spilføring og godt modspil. Målet er at gøre deltagerne så fortrolige med bridge, at de efter endt kursus kan fortsætte i klubben og desuden at give dem forståelse for glæden ved fortsat dygtiggørelse og udvikling. Ca. 2/3 af tiden anvendes til indøvelse i praksis ved spil. Der undervises efter materiale udgivet af Danmarks Bridgeforbund.


Klub32

Klub 32, Spilletidspunkt: Torsdag 19.00 – 23.00
Sæson: September – april
Første spilleaften: Torsdag d. 2. september 2021
Kontingent: 2.000,- for hele sæsonen
Turneringsansvarlig: Johan Hammelev, Lars Peter Damgaard m.fl.
Kontakt til bestyrelsen: Lars Peter Damgaard
Betaling: – senest 1. september 2021 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294
Tilmelding: Deltagelse kun efter kvalifikation

Klub 32 er Aarhus bridgeklubs eliteafdeling. Man kan kvalificere sig til klubben via Mandagsklubbens Majturnering. Vi spiller med edbgivne kort og Bridgemate. Kortfordelingerne er tilgængelige på klubbens hjemmeside umiddelbart efter hver spilleaften.


Priser

Priser, Se under det enkelte spilletidspunkt.
Passive medlemmer kr. 400,-
Juniorer 80 % af normalprisen.
Ved flere spilledage i Aarhus BK trækkes 200 kr. fra prisen for spilledag nr. 2.
Hvis man er klubmedlem i Aarhus BK trækkes 200 kr. fra prisen. Dette forudsætter, at man er primært medlem i en anden klub.

Man bliver registreret som primært medlem i Aarhus BK, hvis man ikke meddeler kassereren andet.