Klubberne

 Her på siden vil du kunne finde information om de turneringer og arrangementer, der foregår i Aarhus Bridgeklub regi i sæsonen 2020-21 (Ret til ændringer forbeholdes)

Mandag eftermiddag – Mandag 13.00-17.00
Undervisning – Mandag 13.30-16.15
Mandagsholdet -Mandag 19.00-23.00
Tirsdag formiddag – Tirsdag 9.30-13.15
Onsdag eftermiddag – Onsdag 13.00-17.00
Onsdagsklubben – Onsdag 18.30-22.45
Torsdagsklubben – Torsdag 18.30-22.45
Undervisning – Torsdag 19.00-21.45
Klub32 – Torsdag 19.00-23.00
Andre turneringer
Priser

Sæsonprogram 2020/2021


Mandag eftermiddag:

Spilletidspunkt: Mandag 13.00 – 17.00
Sæson: September – April

Første spilleaften: Mandag d. 31, august 2020

Se opslag
Betaling: – Senest 13. september 2020 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294
Tilmelding:  Klik her eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformanden eller turneringslederen

Mandag eftermiddag har fokus på hyggelig bridge. Man kan melde afbud, hvis man er forhindret i at komme. Holdet er særdeles velegnet for spillere, der kommer direkte fra undervisningshold. Vi spiller med edbgivne kort og Bridgemate. Der vil være en kort gennemgang af et par spil hver gang. Kortfordelingerne er tilgængelige på klubbens hjemmeside umiddelbart efter hver spilleaften.

Undervisning, Bridge 1 – intensivt begynderkursus:
Tidspunkt: Mandag kl. 13.30 – 16.15
Kurset starter: Mandag d. 16. september 2019. Kører over 12 mandage.
Pris: 1195,-
Underviser: Lars Peter Damgaard
Tilmelding og betaling: Gennem FOF-Aarhus, www.fof.dk

Intensivt begynderkursus. Der undervises i de basale meldesystemer og grundlaget for god spilføring og godt modspil. Målet er at gøre deltagerne så fortrolige med bridge, at de efter endt kursus kan fortsætte i klubben og desuden at give dem forståelse for glæden ved fortsat dygtiggørelse og udvikling. Ca. 2/3 af tiden anvendes til indøvelse i praksis ved spil. Der undervises efter materiale udgivet af Danmarks Bridgeforbund.

Mandagsklubben
Spilletidspunkt: Mandag 19.00 – 23.00
Sæson: September – April
Første spilleaften: Mandag d. 31, august 2020

Se opslag
Betaling: – Senest 13. september 2010 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294
Tilmelding: Klik her eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformanden eller turneringslederen

Tirsdag formiddag
Spilletidspunkt: Tirsdag 9.30-13.15
Sæson: September – April
Første spilledag: Tirsdag d. 1. september 2020

Se opslag
Betaling: – Senest 13. september 2020 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294
Tilmelding: Klik her   eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformanden eller turneringslederen

Onsdag eftermiddag:
Spilletidspunkt: Onsdag 13.00 – 17.00
Sæson: September – April
Første spilleaften: Onsdag d. 2. september 2020

Se opslag
Betaling: – Senest 13. september 2020 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294
Tilmelding: Klik her  eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformanden

Onsdagsklubben

Spilletidspunkt: Onsdag 18.30 – 22.45
Sæson: September – April
Første spilleaften: Onsdag d. 2. september 2020

Se opslag

Betaling: – Senest 13. september 2020 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294
Tilmelding:  Klik her  eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformanden eller turneringslederen

Torsdagsklubben
Spilletidspunkt: Torsdag 18.30 – 22.45
Sæson: September – April
Første spilleaften: Torsdag d. 3. september 2020

Se opslag

Betaling: – Senest 13. september 2020 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294

Tilmelding:  Klik her  eller via mail
Spørgsmål: Kan rettes til klubformand Birgitte Engelbrechtsen

I Torsdagsklubben lægger vi vægt på en hyggelig atmosfære, og vi henvender os både til begynderen og den mere erfarne bridgespiller. Der er ikke mødepligt til Torsdagsklubben, men det forventes, at man selv finder en substitut. Lykkes dette ikke skal man melde afbud til turneringslederen. Aftenen starter med en halv times undervisning med spilgennemgang fra forrige spilleaften samt spilleteknik og konventioner. Der spilles kvalifikation i september og derefter forskellige typer turneringer i styrkeopdelte rækker. Vi spiller med edbgivne kort og Bridgemate. Kortfordelingerne er tilgængelige på klubbens hjemmeside umiddelbart efter hver spilleaften. Adgang til torsdagsklubben tildeles efter “først-til-mølle” princippet.

Undervisning, Bridge 1 – intensivt begynderkursus:
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.00 — 21.45
Første gang: Torsdag d. 19. september 2019. Kører over 12 torsdage.
Pris: 1.395,-
Underviser: ?
Tilmelding og betaling: Gennem FOF-Aarhus, www.fof.dk

Intensivt begynderkursus. Der undervises i de basale meldesystemer og grundlaget for god spilføring og godt modspil. Målet er at gøre deltagerne så fortrolige med bridge, at de efter endt kursus kan fortsætte i klubben og desuden at give dem forståelse for glæden ved fortsat dygtiggørelse og udvikling. Ca. 2/3 af tiden anvendes til indøvelse i praksis ved spil. Der undervises efter materiale udgivet af Danmarks Bridgeforbund.

Klub 32
Spilletidspunkt: Torsdag 19.00 – 23.00
Sæson: September – april
Første spilleaften: Torsdag d. 5. september 2019
Kontingent: 2.000,- for hele sæsonen
Turneringsansvarlig: Niels Krøjgaard
Kontakt til bestyrelsen: Lars Peter Damgaard
Betaling: – senest 13. september 2019 ved overførsel til Nordea, regnr. 1971, kontonr. 8477633294
Tilmelding: Deltagelse kun efter kvalifikation

Klub 32 er Aarhus bridgeklubs eliteafdeling. Man kan kvalificere sig til klubben via Mandagsklubbens Majturnering. Vi spiller med edbgivne kort og Bridgemate. Kortfordelingerne er tilgængelige på klubbens hjemmeside umiddelbart efter hver spilleaften.

Priser
Se under det enkelte spilletidspunkt.
Passive medlemmer kr. 400,-
Juniorer 80 % af normalprisen.
Ved flere spilledage i Aarhus BK trækkes 200 kr. fra prisen for spilledag nr. 2.
Hvis man er klubmedlem i Aarhus BK trækkes 200 kr. fra prisen. Dette forudsætter at man er primært medlem i en anden klub.

Man bliver registreret som primært medlem i Aarhus BK, hvis man ikke meddeler kassereren andet.